Intervju med lysmannen

Intervju med Rube the Dude, som i tillegg til å håndtere bassen (det er den store gitaren med tykke strenger) også mener at han har litt mer peiling på lys …